QA & QC

QA & QC

Pan Taiwan kvalitetssikrings- og kvalitetskontrollsystem

Pan Taiwan har fått ISO9000-sertifikat siden 1996. I tillegg til å følge ISO-veiledning, har vi to retningslinjer for å gjøre oss forskjellige fra de fleste av ISO9000-selskapene. For det første forbedrer vi kontinuerlig vår kvalitetsprosedyre år etter år. For det andre insisterer vi på at alle ansatte må ha god forståelse av ISO-kravet så vel som QP-systemet vårt og deretter praktisere det i det daglige arbeidet. Videre må hver person ta de fire timers treningskursene to ganger for å bli internrevisor.

Når det gjelder kvaliteten på varene, har vi QC-avdeling å sjekke på. De vil inspisere varene i henhold til arbeidsinstruksen som RD-avdelingen har utstedt og lage journalene. QC-folk vil også sjekke punktene som salgsnotatet for kundenes spesielle krav. For produktene de vi utvikler for kunder, beholder vi den godkjente prøven som gylden prøve for produksjonsreferanse. Vi oppbevarer også prøven fra hver sending som prøvearkiv. I tilfelle det er kvalitetsproblemer fra produksjonssiden eller fra kunder, vil disse prøvene være svært nyttige for å bekrefte problemene. Selv om inspeksjonsrapportene våre er skrevet på kinesisk, er engelsk versjon tilgjengelig på forespørsel.

Pressemelding